MoreCredits
SingForYou.net

 

Coffee Pu Pu
Tags : Coffee Pu Pu touk tae Thingyan ah khar~~~~~ :))
  • Currently5.00/5

Share Video
To (seperate emails by commas)
Personal Message (optional)
Record your own version of this songRecord your own version of this song    Watch Original Version
 
Coffee Pu Pu
ahphyuyaung's Details
Joined:Oct 6, 2009
Recordings:44
Friends:8
By : ahphyuyaung on Apr 14, 2010
Categories: Rock/Pop   
Views: 699
Score: 90    Rating: 5.00    Comments: 19
Duration: 03:16

Coffee Pu Pu's Description

de nay Thingyan ah kya nay lae mhar coffee pu pu lay touk yinn ka kya ya ag naw.... :D thanks for listening brothers and sisters!!!! 
Comments
Add Comment
susannyunn on Apr 15, 2010 0

TOUT mel tout mel.. kg lite te coffee puu puu lay pa larz wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...:yahoo :yahoo :yahoo.. khu ma pelz a chan pyay thwar tot te.. sis yay.. kyay zuu a htoo par nawt..>>>>>>>>>>>>>>>>
Reply To This
sithunaung on Apr 15, 2010 0

အရမ္းေကာင္းတယ္ sis ahphyuaung ေရ~ေရေလးေတာ့ေလာင္းခဲ႔ပါရေစအံုး~~~~~~ဗြမ္း~ဗြမ္း~ဗြမ္း~ဗြမ္း~ဗြမ္း~ဗြမ္း~~~5***း)))
Reply To This
kthetkawmu on Apr 14, 2010 0

narr tg loh ayann kg tal sis lay yay******
Reply To This
KoBurma on Apr 14, 2010 0

..........................NN........NN...................................... ........................NN..........NN...................................... ........................NN........NN........................................ ........................NN..........NN...................................... ..........................NN........NN...................................... ............................NN........NN.................................... ..............................N..........NN.................................. ..............................N..........NN....................................... ............................NN..........N......................................... ..........................NN..........NN......................................... ........................NN........NN............................................. ........................N..........NN............................................. ........................NN........NN............................................. ..........................NN........NN........................................... ............................NN........NNN........................................ ............................NN..........NN....................................... ............................NN..........NN...................................... ..........................NNN........NN......................................... ..........................N..........N............................................. ...................................................................................... ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....NNNN........ ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNN...... ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNN.... ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..N........NN.... ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN............NN.... ............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN............NNN.... ..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....NNNN...... ..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNN........ ................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN............................ ...................................................................................... ....NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.............. ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.................. ................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.......................... ... ... ... ေကာင္း ၅စတားစ္ ... ႏွစ္သစ္မွာ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္႐ႊင္နိဳင္ပါေစ ... း)းDးP
Reply To This
achitsonethu on Apr 14, 2010 0

Bwan Bwan Bwan...... ar pay nar sint twar par tal shint so twar tar real so nice and Thingyan yay laung twar par tal shint **********))):Clapzzzzzzzzzzzz
Reply To This
soramoe on Apr 14, 2010 0

de coffe pu pu lay ka po pyi listen lo kaung tal - i am actually drinking as i am tying it - ayan ayan ko khite thawr pyii
Reply To This
pp01 on Apr 14, 2010 0

coffee pu pu lay drink pyii listen ya tha lo bae, aya thar shi tal..brilliant:D*****
Reply To This
sumaylay on Apr 14, 2010 0

ayan ko good tal sis ahphyuyaung yay........ayan taw tae aso taw lay par........yay htat pat ohn mal naw........ahee.........ဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးးးးးဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးးးးး ဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးးးး ဗြမ္းးးး ***************
Reply To This
SKB on Apr 14, 2010 0

ေကာင္းလွခ်ည္လား ဗ် အသံေလး ကေတာ့ လုံး၀ ရွယ္ပါပဲဗ်ာ ဆုိထားတာ ေကာင္းမွေကာငး္ သံစဥ္ေလး တစ္ပုဒ္ပါ အားေပးသြားတယ္ေနာ့
Reply To This
chitmoe2009 on Apr 14, 2010 0

a yan kg tal sis yay..love it,,5********
Reply To This
Ilovemusic on Apr 14, 2010 0

so nice as usual...5* 4 u par..sis.
Reply To This
turikimuriki on Apr 14, 2010 0

wow... so nice .. kg mha kg bae sis yae .... kg loon loz .... ******* twe nae yay pat lite pi ... BWAN !BWAN ! BWAN !.... coffee drink chin lar khe' lay tight mae... tuu tuu ka chin lae ya tel nor ... hee hee ... Happy thingyan nor :-)
Reply To This
yinmin on Apr 14, 2010 0

သႀကၤန္မွာေကာ္ဖီပူေလးေသာက္ရတာဖီလင္တမ်ိဳးေလးေပါ႕......very nice ပါsis ေရ........
Reply To This
tharnge123 on Apr 14, 2010 0

Mite tal sis yay. Arr pay thwar par tal **************************
Reply To This
scorpio on Apr 14, 2010 0

kg thi
Reply To This
layphyu on Apr 14, 2010 0

ayan co,,kg par tel,,,,,,,,,,,,,,,,listen ya dar,,,taw taw lay ,,a sin pyay par tel,,professional one par pel,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reply To This
whitekisslay on Apr 14, 2010 0

Coffee pu pu lay lae drink twer tal..thichin lay lae narr sinn twer par te..sis ahpyuyaung layy yay.....Million starzxxxx par :):bravoooo wayyyyyy!
Reply To This
susu23 on Apr 14, 2010 0

sis yay khu nay coffee pu pu drink ya yin shel bel.....a yan kg tel arr pay twar tel naw..**********4u...:)))))
Reply To This
joeyouke on Apr 14, 2010 0

mama a phyu yaung lay yae...tate tate lay yae lar laune yin ne'... coffee pu pu lay...kho drink twar pee nor...hee....sis lay sing htar tar kg mha kg pe;..........************* twe yu htar lite tot........
Reply To This
Latest 5 recordings of this songSHOW ALL
Coffee Pu Pu

By:ahphyuyaung
Apr 14, 2010
Rating : 5.00
Score : 90
Feedback : 19
Coffee Pu Pu

By:soramoe
Apr 13, 2010
Rating : 5.00
Score : 130
Feedback : 27
Coffee Pu Pu

By:lovelybaby11
Apr 6, 2010
Rating : 5.00
Score : 80
Feedback : 19
Coffee Pu Pu

By:wuttyi99
Apr 5, 2010
Rating : 5.00
Score : 45
Feedback : 10
Coffee Pu Pu

By:whitesweety86
Mar 7, 2010
Rating : 5.00
Score : 20
Feedback : 5
Subscribe to ahphyuyaungdd