MoreCredits
SingForYou.net

 

Shwe Nyar Thu
Tags : Shwe Nyar Thu
  • Currently4.89/5

Share Video
To (seperate emails by commas)
Personal Message (optional)
Record your own version of this songRecord your own version of this song    Watch Original Version
 
Shwe Nyar Thu
kalaylay221's Details
Joined:Oct 1, 2009
Recordings:42
Friends:0
By : kalaylay221 on Jan 19, 2010
Categories: Classical   
Views: 664
Score: 44    Rating: 4.89    Comments: 12
Duration: 05:28

Shwe Nyar Thu's Description

:D ta ta pote lae arr pay kya naw ...... sar thar twe kg kg ma ya pay mae kyo sar p so htar par tae ..... a mhar par yin kwin loot nar sin pay kya par naw ....... :P 
Comments
Add Comment
DAVIDPHYO on Jul 31, 2011 0

အားေပးသြားပါတယ္ဗ်ာ.
Reply To This
pp01 on Jan 20, 2010 0

Sis yay.. sis so htar tae athan lay ka listen lot ta kel ko kg tal.. wonderful..:D*****
Reply To This
sumaylay on Jan 20, 2010 0

sis yay........sooooooooooooo nice........*****
Reply To This
whitekisslay on Jan 20, 2010 0

sis kalaylay yayy....classic thichin layy ko so twer tar narr htoung kaung tal..amhar ma par buu naw..**************nice par:)
Reply To This
naymin15 on Jan 19, 2010 0

ကေလးေရ..ေတာင္ေပၚသားလည္..သေဘာေကာင္းပါတယ္....လာလည္ဗ်ာ...ဟိဟိ...ေသခ်ာဧည့္ခ့မယ္ေလ..အိမ္ေဘးမွာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြအမ်ားၾကီးပဲ...လာလည္ေနာ္....ကေလးတို့ဆီလည္းလာလည္မယ္...ၾကိုးစားျပီးဆိုသြားတာေလးလည္းအရမ္းေကာင္းပါတယ္.....5******.....
Reply To This
doneti on Jan 19, 2010 0

ဆုိးပါဘူး.. :)
Reply To This
ngenge09 on Jan 19, 2010 0

wow,.. kaung tal sis yay... arr pay twar tal naw.. lar lal mal :P 5 for u
Reply To This
Minkha on Jan 19, 2010 0

yangon thar lae ta baw phyu par tal byar.... :P arr pay twar tal byo........ ********** 4 u !.............. Minkha~!
Reply To This
chan2008 on Jan 19, 2010 0

dangggggggggggggggg! မိုက္တယ္... လာလည္မယ္ေနာ္... ဟင္းေကာင္းရင္ လာစားမယ္ေနာ္... အားမနာတတ္ဘူးဗ်..ခ်မ္း၂၀၀၈
Reply To This
turikimuriki on Jan 19, 2010 0

so htar tar a yan kg tel sis lay .... enjoy it ... 5* :)))
Reply To This
Thanzinchitthu on Jan 19, 2010 0

sis lay yay...so twar tar lay ka ayan good tal kwar...vocal lay lay kak nyine nay tar pal..arr pay twar p naw..
Reply To This
paradise on Jan 19, 2010 0

kalay lay yay.....so htar tar kg lite tar....arr kya dal....thi lar.!! paradise doc ka Classic song so chin pay mal...ma nine buu....a hee :D so htar tar ayan taw dal....sing more sis.....arr pay nay mal..☆。*。☆☆。*。☆☆。*。☆☆。*。☆☆。*。☆☆。*。☆special stars for my sis...:)))
Reply To This
Latest 5 recordings of this songSHOW ALL
Shwe Nyar Thu

By:koaungkhaing
May 17, 2010
Rating : 4.63
Score : 74
Feedback : 14
Shwe Nyar Thu

By:thant
Mar 16, 2010
Rating : 4.83
Score : 116
Feedback : 22
Shwe Nyar Thu

By:sweetorchid
Mar 3, 2010
Rating : 5.00
Score : 120
Feedback : 38
Shwe Nyar Thu

By:kalaylay221
Jan 19, 2010
Rating : 4.89
Score : 44
Feedback : 12
Shwe Nyar Thu

By:winwinthant
Jan 2, 2010
Rating : 5.00
Score : 85
Feedback : 20
Subscribe to kalaylay221dd