MoreCredits
SingForYou.net

 

Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo
Tags : monmon
  • Currently5.00/5

Share Video
To (seperate emails by commas)
Personal Message (optional)
Record your own version of this songRecord your own version of this song    Watch Original Version
 
Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo
maryaung's Details
Joined:Mar 22, 2009
Recordings:133
Friends:70
By : maryaung on Sep 24, 2009
Categories: Rock/Pop   
Views: 679
Score: 145    Rating: 5.00    Comments: 32
Duration: 04:24

Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo's Description

မဆံုတဲ႔အေဝးကေန..မကုန္ႏိုင္တဲ႔ေက်းဇူးေတြကိုလြမ္းေနဆဲပါ..ၿမကြ်န္းညိဳ... 
Comments
Add Comment
kokolatt on Sep 29, 2009 0

NYI MA LAY YAY...KG TAL..KOLATT ARR PAY THWER TAL NAW.
Reply To This
paradise on Sep 26, 2009 0

very nice to listen.. a swe tha chin lay pal nor..
Reply To This
maryaung on Sep 26, 2009 0

thanks par paradise lay yay...
SKB on Sep 25, 2009 0

အားေပးသြားပါတယ္ ဆုိးပါ့ဗ်ာ ဆုိလည္းဆုိနုိင္လြန္းတယ္ ဟြန္းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Reply To This
maryaung on Sep 25, 2009 0

ေက်းဇူးပါ..သားငယ္...
ngwelaminnlay on Sep 25, 2009 0

အရမ္းနားေထာင္လို႔ေကာင္တယ္။ေက်ာင္းသားဘ၀ကို လြမ္းသြားပီ။ နားေထာင္ရင္းနဲ႔။
Reply To This
maryaung on Sep 25, 2009 0

ေက်းဇူးပါေငြလမင္းေလးေရ...
einmatshin on Sep 25, 2009 0

mary lay.. a yan kg del.. arr pay tor del naw :clappppp
Reply To This
maryaung on Sep 26, 2009 0

thanks par ems yay...
maureen on Sep 25, 2009 0

very nice sis lay..***** for u...
Reply To This
brownlay on Sep 25, 2009 0

kg pyan p *************
Reply To This
thant on Sep 25, 2009 0

school lay ko thati ya lite tar....nyima lay aso kaung loon lo********
Reply To This
romeo on Sep 25, 2009 0

love it ........
Reply To This
pp01 on Sep 25, 2009 0

Lwon sa nawt..so tet lite tar::D************
Reply To This
Waei_Phyo_82 on Sep 25, 2009 0

fantastic! I don't know and never listen this song .Although this is my first time listen...I like this song. and then this song is match with your voice......Be successful.......'
Reply To This
9naing on Sep 25, 2009 0

9naing lea miss dal...... school ko pyaw dar naw :P :P :P.... i luv it... song ko pyaw dar naw... :P :P :P
Reply To This
Ilovemusic on Sep 25, 2009 0

arr...school tet tone ka a chain tway ko..taung pyan tha ti ya twar be.....so nice..so nice...Mary lay yay...5* 4 u nor
Reply To This
zaw-khaing on Sep 25, 2009 0

nar htung lo, ayoun kaung par tel ma mary
Reply To This
Nge_Lay88 on Sep 25, 2009 0

so nice par ma ma mary yae. woow woow......5* for u :-)
Reply To This
pikachulay on Sep 25, 2009 0

lwan lite tar ta ka thi lar kyaung taw thar gyi yal...sis so htar tar kg lone lo ***********
Reply To This
mayyu on Sep 25, 2009 0

ေကာင္းလိုက္တာနားေထာင္လို.ကိုမ၀ဘူး
Reply To This
MJ on Sep 25, 2009 0

really nice par mary yay...phyu lae lwan thwer p ))))
Reply To This
yeyintaung86 on Sep 25, 2009 0

မာရီေရာင္ေလး..ေက်ာင္းသားဘ၀ကိုသတိရေနတာလား...ခံစား ခ်က္ေတြထုတ္ျပေနတယ္ေပါ့ေလ..ေကာင္းပါတယ္..အားေပးျမဲ ပါ..ကဲရီးအြန္..ေရႊထိုက္ေလး..
Reply To This
YinLiHoe on Sep 25, 2009 0

Lwan Tar Htet Po Pyaw Loe Ya Mae Sa Kar Shar Ma Ya Tae Bar Buu Hteight Htar Lay Yay!!! *****
Reply To This
whitekisslay on Sep 25, 2009 0

Lwan sayar lay tay taw ku phit kone p kwel...mary lay yay.....tacel ko thichin so tar kg tal marylay par ..***************arrpay twer p naw lol.
Reply To This
hmanthangaung on Sep 25, 2009 0

You are a great singer bar nyi ma lay yar
Reply To This
panshwe on Sep 25, 2009 0

nar htaung tine kyaung ko lwan ya par tae.... 5***** par sis ...
Reply To This
susannyunn on Sep 25, 2009 0

PAN LEL TAN TA CHINN POPZ...HUT YAR....:)))) 5*****
Reply To This
Taw_Thar_Lay on Sep 25, 2009 0

Nice listening. ***** :-)
Reply To This
forevermoe on Sep 25, 2009 0

nice mary lay..****************:)
Reply To This
mayangel on Sep 24, 2009 0

nice, sis yay...
Reply To This
gugu on Sep 24, 2009 0

gu lae lwan tal~~~~university ko...
Reply To This
Latest 5 recordings of this songSHOW ALL
Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo

By:yinmin
May 24, 2010
Rating : 5.00
Score : 105
Feedback : 21
Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo

By:zezawar
Feb 21, 2010
Rating : 5.00
Score : 70
Feedback : 17
Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo

By:maryaung
Sep 24, 2009
Rating : 5.00
Score : 145
Feedback : 32
Lwan Nay Sel Par Mya Kyun Nyo

By:honeyngal
Jun 9, 2009
Rating : 4.86
Score : 34
Feedback : 7
Subscribe to maryaungdd