MoreCredits
SingForYou.net

Search Results (Click here for Advanced Search)
"Yan " recordings results
Search "Yan" in : Recordings | Songs | Channels
   
Aung Tha Pyay-2
သႀကၤန္ေမာင္မယ္ေတြ...
Added: Apr 12, 2010
From: maung309
Views: 2,013
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

04:29
   

Chin Thay Lel Pyan
~~ဒီကစျပီးေရွ႕ကိုဆို~~သူ႕အေပƢ...
Added: Apr 11, 2010
From: sithunaung
Views: 619
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

05:04
   

Nay Yar - 2
ဘယ္သူကိုမွအစားထိုးလို့မရတ&#...
Added: Apr 10, 2010
From: nainghtoo
Views: 648
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

04:47
   

Ayan Lwan Nay Pi
ျမန္မာ အဆိုမွာ...
Added: Apr 10, 2010
From: ayoelay
Views: 603
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

02:58
   

Ayan Lwan Nay Pi
Added: Apr 10, 2010
From: happyheart
Views: 467
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

03:02
   

Dar Thingyan Pel
A mat ta ya Theingyan.......
Added: Apr 10, 2010
From: whitesweety86
Views: 1,045
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

03:10
   

A Tu Tu Ka
clover nae d thingyan hmar tu tu ka ya ag naw baw baw dod yay.....arr pay nar sin thu arr lone ko myar g kyay zuu tin tal nawlt....happy myanmar thingyan to all of u :)
Added: Apr 10, 2010
From: clover
Views: 465
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

02:51
   

Chann Tone Chann
Mingalar Nhit Thit Mhar Arr Lone Shwin Lan Chan Myae Kya Par Say Shin........:)))))))))
Added: Apr 9, 2010
From: chitmoe2009
Views: 388
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

03:39
   

Kiss Sut Pa Nadi
အလြမ္းသီခ်င္းေလးေပါ့...
Added: Apr 9, 2010
From: winwinthant
Views: 654
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

06:38
   

Shwin Lann Chan Myae Par Say
h`h`.. d song ko so nay yin nae... aww. ngar so nay tae time hmar..sfy ka sis tway ka nay tar par lar lo... eyes hte hmar myin yaung pee so lite tar par byar...a than ka theit...
Added: Apr 9, 2010
From: kyalsinlinn
Views: 794
 • Current rating.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

05:29
   


Displaying page 8 of 55